Kvalita a bezpečnost Tisk E-mail

Důvěra formou certifikace

ISO

Aby zajistila kvalitu a spokojenost zákazníků, je společnost Lexington International, LLC certifikována podle norem ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003. Certifikace podle norem ISO uživatelům dává jistotu, že Lexington International má zavedený systém jakosti podle požadavků mezinárodní normalizační organizace. Lexington se podrobuje pravidelným auditům, aby si udržela certifikaci a aby plnila závazky na dodržování kvality. Všechny výrobní postupy odpovídají nejmodernějším požadavkům včetně svařování zvukem (viz obrázek výše) a zaručují kvalitu dle ISO.

 

HairMax LaserComb 

 

Kromě toho získal přístroj LaserComb certifikaci CE potvrzující shodu se základními požadavky na zdraví a bezpečnost stanovené v evropských směrnicích. Označení CE se týká bezpečnosti výrobku a certifikace CE je dalším jasným důkazem toho, že přístroj LaserComb je pro uživatele bezpečný.

Společnost Lexington International, LLC je také členem sdružení Southeastern Florida Better Business Bureau a postupuje podle zásad obchodních postupů tohoto sdružení.

 

HairMax LaserComb 

 

Elektrická bezpečnost

Při používání přístroje LaserComb nebo jiného elektrického přístroje se musí dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména pokud jsou v blízkosti děti.

Držte přístroj dál od vody. Stejně jako v případě většiny jiných elektrických přístrojů, kontakt s vodou může mít za následek úraz elektrickým proudem.

 

Bezpečnost při zacházení s laserem

  1. Výstraha – používání ovládacích prvků nebo seřizování nebo provádění postupů jiných než jak je zde uvedeno může mít za následek nebezpečné záření.
  2. Nedívejte se přímo do laserového paprsku nebo do jeho odrazu od lesklých povrchů (protože to může působit jako přímé ozáření očí).
  3. Nesměrujte laserové světlo do očí nebo do jejich blízkosti.
  4. Držte přístroj mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používali nezletilí.
  5. Nikdy nikoho neosvětlujte laserem.
  6. Používání zvětšovacích optických nástrojů společně s přístrojem LaserComb může poškodit oči, pokud se laser zamíří přímo do očí.
  7. Používejte pouze směry, způsoby čištění a postupy uvedené v návodu na použití.
  8. Na přístroji HairMax LaserComb™ lze najít tento bezpečnostní štítek: Poznámka: Přístroj HairMax LaserComb™ nemá části, které  může opravovat uživatel. Umístění: Na spodní straně držadla výrobku.
 

Váš košík

Obsah košíku
Váš košík je prázdný

Dnešní den

Dnes je: Úterý, 11 prosinec 2018
Dnes má svátek: Dana
Zítra má svátek: Simona